Diplomovka na stiahnutie


Ako vplýva národná mentalita na expanziu slovenských podnikov?


Faktor vplyvu kultúry

Idea proexportnej kancelárie B2W a aplikovaného výskumu obchodnej kultúry na Slovensku vznikla pôvodne za účelom mimo univerzitného pokračovania výskumu "Faktoru vplyvu kultúry pri vstupe slovenských MSP na trhy štátov DACH" a aplikácie jeho výsledkov do praxe.


Stiahni si celú prácu v originálnom znení. Dokument je zaheslovaný ale jeho čítanie, tlač a distribúcia sú možné použitím hesla „www.b2w.sk

  Stiahni si celú prácu

 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Slovenské MSP prirodzene očakávajú ekonomické výhody európskej integrácie, no k úspešnému presadeniu na zahraničných trhoch dochádza zatiaľ iba vo výnimočných prípadoch.

Bez medzinárodných skúseností a vedomostí majú slovenské MSP[1] iba malé šance uspieť na trhoch vysokokonkurečných štátov DACH.

Zo skúmaní úspešných veľkých podnikov pritom vieme, že silná firemná identita, ktorá často vychádza z kontextu ich vlastnej národnej kultúry, je základom ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom priestore ako aj predpokladom tvorenia pridanej ekonomickej hodnoty.

Za účelom stanovenia trvalo udržateľnej stratégie expanzie slovenských MSP na trhy nemecky hovoriacich štátov Európy sa preto domnievame, že je nutné presunúť skúmanie medzinárodného úspechu priamo na úroveň vlastnej národnej kultúry.