Kultúrny most - dotazník

Označ jednou z dostupných odpovedí tvoj postoj k nasledovnými výrokom

1. Snažím sa komunikovať jednoducho, jasne a presne. Snažím sa vyhnúť čítaniu a naznačovaniu medzi riadkami.
2. Najlepší rečníci najprv načrtnú, o čom budú hovoriť, potom to povedia a na záver zhrnú, o čom rozprávali, aby zabezpečili absolútne jasnú komunikáciu.
3. Aby sa predišlo nedorozumeniam, je dôležité písomne zhrnúť, čo bolo povedané počas mítingu alebo telefonátu.
4. V prípade, že som nepodal/-a uspokojivý výkon, uprednostňujem radšej priamu než diplomatickú spätnú väzbu.
5. Negatívnu spätnú väzbu dávam radšej ihneď a naraz než postupne a po malých kúskoch.
6. Keď niekomu dávam negatívnu spätnú väzbu, viac pozornosti venujem tomu, ako sa daná osoba pri tom cíti než tomu, ako jasne som vyjadril/-a svoju kritiku.
7. Dobrý/-á prezentujúci/-a sa najlepšie presadí vtedy, ak ide priamo k veci použitím konkrétnych príkladov, návrhov, nástrojov a ďalších krokov.
8. Ak o nejakom riešení rozhoduje skupina, je veľmi dôležité vymedziť dostatok času na prediskutovanie všetkých predložených návrhov.
9. Dobrý/-á prezentujúci/-a najprv detailne predstaví, na čom je postavený jeho/jej návrh a až následne predstaví samotný návrh riešenia.
10. Ak nesúhlasím s nadriadeným, vyjadrím to otvorene hoci aj pred ostatnými.
11. Ak som na mítingu s kolegami, klientmi či dodávateľmi, neprikladám veľkú pozornosť tomu, kto má akú pozíciu v organizácii.
12. Ak chcem svoje nápady prediskutovať s niekým o pár úrovní nado mnou či podo mnou, urobím to rovno bez toho, aby som išiel cez priameho/-u nadriadeného/-ú či priameho/-u podriadeného/-u.
13. Hoci to zaberá viac času, v záujme správnych rozhodnutí a ich následného pozitívneho prijatia je lepšie do procesu rozhodovania zahrnúť každého.
14. Hľadanie konsenzu nevedie k najlepším riešeniam ale k strate času.
15. Rešpektujem rozhodnutie nadriadeného/-nej aj v prípade, že bolo urobené jednostranne a nesúhlasím s ním.
16. Považujem za správnejšie nevytvárať si emočné puto ku svojim kolegom, dodávateľom či klientom.
17. Často venujem čas spoločnej káve, obedu či večeri s kolegami, dodávateľmi či klientmi, v záujme toho, aby sme sa lepšie spoznali.
18. Ak mám míting o 9.00, prídem o 9.00 a nie 5, 10 či 15 minút neskôr.
19. Skôr než nevenujem dostatok času osobnejšiemu spoznaniu svojich kolegov, dodávateľov či klientov, nedokážem im dôverovať.
20. Úspechu tímu pomáha, ak si jeho členovia bežne a otvorene prediskutujú nesúhlasné postoje.
21. Ak počas prezentácie vyslovene nesúhlasím s názorom svojich kolegov, poviem to otvorene.
22. Otvorená debata, v ktorej sa členovia tímu vzájomne vyjadrujú ku svojim názorom, pravdepodobne povedie k narušeniu vzťahov a tímovej harmónie.
23. Byť zorganizovaný/-á a mať vo veciach štruktúru je prejavom profesionality oveľa viac než byť flexibilný/-á a reaktívny/-a.
24. Vopred dohodnutý program mítingu treba riadne nasledovať a nemal by sa meniť podľa toho, čo by účastníci prediskutovali v danom momente oveľa radšej.
  Aj tvojimi odpoveďami môžeš priložiť ruku k nášmu výskumu obchodnej kultúry na Slovensku. Vyplň nasledujúce údaje a spresni tvoj záznam, my Ti na oplátku ponúkneme detailné porovnanie s ostatným respondentmi!
Ľubovoľný reťazec s min. počtom znakov 4
Ostaň v kontakte s výskumom SOK

Odborná spolupráca

On-line službu osobného vyhodnotenia a porovnania sa na národnej úrovni sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Cultural Bridge s.r.o.

"Vzdelávacia a konzultačná spoločnosť Cultural Bridge ponúka rozvojové aktivity zamerané na zvyšovanie kultúrnej inteligencie a medzikultúrnych zručností jednotlivcov a tímov."

Andrej Juriga, Cultural Bridge s.r.o.