Novinky

O výskume SOK a aktivitách B2W

Výskum SOK
Výskumný projekt SOK
12.06.2016

Výskum

Predvýskum (09/2015 – 05/2016) bol úspešne ukončený! Závery podnietili zakladateľa proexportnej kancelária B2W rozpracovať problematiku obchodnej kultúry na Slovensku odborne - na pôde Fakulty managementu UK v Bratislave.


Kultúra v kontexte výskumu obchodnej kultúry na Slovensku
Význam kultúry a jej skúmania
19.10.2015

Terminológia

Široký význam „kultúry“ sa dá pre potreby nášho výskumu prehľadne objasniť stručným porozumením (a) pôvodu jej slovného základu, (b) historického vývoja jej výskumu a (c) jej významu pre manažment a komunikáciu v podnikovej praxi.