Rozširujeme! Zdieľané pracovisko v Bratislave na prenájom

Rozširujeme! Zdieľané pracovisko v Bratislave na prenájom

Zdieľaná kancelária a coworking pre tých, ktorí sú ako my

26.09.2015

Kancelária B2W
Podnájom

Zdieľaná kancelária (angl. aj coworking, hub, shared office) je pracovno-reprezentatívny priestor na prenájom pre nezávislých jednotlivcov - profesionálov, ktorí si majú spolu čo povedať a radi spoznávajú sebe podobných ľudí.

Proexportná kancelária B2W ponúka odteraz aj zdieľané pracoviská II. generácie - určené pre exportérov, importérov a všetkých kontaktných pracovníkov malých a stredných expandujúcich podnikov.

Organizačným poslaním B2W je marketingová podpora malých a stredných podnikov pri vstupe na trhy štátov nemecky hovoriacej Európy.

 

Ponuka podnájmu od 1.9.2015

Vynikajúca lokalita, predošlé skúsenosti s organizáciou zdieľaného kancelárskeho pracoviska v Bratislave a nápad interného projektu "60 km za 60 minút" nás po roku a pol priviedli k tomu, aby sme sa rozšírili!

Kontaktný pracovník, bez ohľadu na jeho pozíciu a legálny vzťah k podniku, je taký pracovník, ktorý komunikuje v mene svojej spoločnosti smerov von. Inými slovami, vystupuje za svoju spoločnosť a jedná v jej prospech.

Viac informácií o komunite v našich zdieľaných priestoroch nájdeš na stránke Služby v sekcií Podnájom

 

Nachádzame sa v centre mesta i Európy

V budove na Čajkovského 4 v Bratislave (neďaleko hlavnej vlakovej stanice) sme si dohodli rozšírenie kancelárskych priestorov na podnájom.

Proexportná kancelária B2W, rozširujeme priestory

V rámci konceptu rozvoja biznisu medzi dvoma hlavnými mestami, Bratislavou a Viedňou teraz zariaďujeme nové kancelárske pracoviská pre reprezentatívne účely a od teraz ich ponúkame aj tebe.

Pracovné zátišie s infraštruktúrou starého mesta, to je bratislavská staromestská ulička Čajkovského. Viac informácií o našej lokalite nájdeš na stránke Kancelárie v sekcií Priestory.

 

Sme otvorení pre takých ako my

Od septembra 2015 máme v ponuke 16 fixných zdieľaných pracovných miest na podnájom pre podnikateľov - jednotlivcov a pre kontaktných pracovníkov malých a stredných podnikov termínované off-job pracovisko.

Proexportná kancelária B2W, rozširujeme priestory

Zdieľaná kancelária B2W je zdieľané pracovisko v Bratislave pre aktívnych ľudí s medzinárodnými skúsenosťami, s ktorými si rozumieme a ktorí budú aj pre nás prínosom. Náš systém vzájomnej podpory B2W ponúka relevantnú marketingovú podporu spojenú práve s biznisom z Bratislavy do Viedne a ďalej.

Mimopodnikové pracovisko (z angl. off-job workplace ) je externé pracovisko, kde sa vyslaný pracovník učí novým poznatkov za podpory partnerskej organizácie (spravidla školiaceho strediska, iného oddelenie a pod.)

 

Ako sme začali

Začiatkom roka 2014 sme sa, pôvodne v dvojici, na základe potreby po kancelárií v centre mesta za rozumnú cenu rozhodli o vytvorení zdieľaného pracoviska. Našli sme ideálny priestor, pomáhali sme si robení biznisu do Viedne a po nejakej dobe prišiel nápad, pripraviť koncept budúcej proexportne orientovanej zdieľanej kancelárie v Bratislave.

"Je nám jedno, aký máš produkt. Rozhodujúce je tvoje marketingové smerovanie."

 

Skúmaj a expanduj s nami!

Kým externým podnetom rozširovania priestorov bol pozitívny záujemcov o koncept rozvoja a podpory biznisu medzi Bratislavou a Viedňou, vnútorným motívom a dušou coworking priestorov B2W sa stal aplikovaný výskum obchodnej kultúry na Slovensku.

Veríme, že naše profesionálne spôsobilosti, konkurencieschopnosť podnikov, kvalita ich produktov a rozhodovanie sú ovplyvnené vlastnou národnou kultúrou.

Viac informácií o výskume slovenskej obchodnej kultúry nás nájdeš na stránke Výskum v sekcií Projekt.

V rámci proexportnej kancelárie B2W sa tak dodnes venujeme aplikácií výsledkov diplomového projektu Faktoru vplyvu kultúry pri vstupe MSP na trhy štátov DACH.

 


Potrebuješ viac informácii? Zavolaj nám: +421 / 2 / 5262 3151

 


Spätnú väzbu vítame a vďaka, že o náš hovoríš ďalej!