Profil B2W


Informačný líder pre MSP v procese internacionalizácie regiónu Bratislava – Viedeň


Profil
 
Misia
 
Vízia
 

Proexportná kancelária B2W ponúka marketingové poradenstvo, obchodné zastupiteľstvo a zdieľané kancelárske priestory pre podnikateľov – jednotlivcov a kontaktných pracovníkov malých a stredných podnikov.

Profil činnosti, výskumný projekt a celé portfólio našich služieb je venované podpore exportu produkcie a expanzie biznisu z Bratislavy do Viedne a ďalej.

Organizačným poslaním B2W je marketingová podpora malých a stredných podnikov pri vstupe na trhy štátov nemecky hovoriacej Európy založená na aplikovanom výskume obchodnej kultúry na Slovensku. Skúmaj a expanduj s nami!

Viac o výskume obchodnej kultúry na Slovensku.

Byť informačným lídrom pre malých a stredných podnikateľov (skr. MSP) v procese ekonomickej integrácie Twin City regiónu Bratislava – Viedeň.

Základné portfólio služieb B2W:

* Proexportné poradenstvo
* Obchodné zastúpenie
* Zdieľaná kancélária
 


Potrebuješ viac informácii? Zavolaj nám: +421 / 2 / 5262 3151