Slovenská obchodná kultúra


Projekt aplikovaného výskumu SOK

Ciele exploratívneho výskumu

  1. Teoretická dokumentácia slovenskej obchodnej kultúry za účelom marketingového spravodajstva pre verejnosť.
  2. Praktická dokumentácia slovenskej obchodnej kultúry za účelom tvorby a aktualizácie interných etických kódexov.
  3. Príprava podkladov pre rozhodovanie o ďalšom univerzitnom výskume, jeho metodike a očakávaných výsledkov.

aplikovanyvyskum-bannerw_620x330px.jpg

 

Prečo to robíme?

Výskum slovenskej obchodnej kultúry (skr. SOK) je ústredná téma nášho voľného času. Výsledky jej výskumu sú paralelným produktom našich proexportne orientovaných služieb.

Unikátnu databázu poznatkov o vplyve slovenskej národnej kultúry na manažérske rozhodovanie o marketingovom programe a jeho organizácii v zahraničí budujeme za účelom podpory exportu a expanzie slovenských malých a stredných podnikov na trhy štátov nemecky hovoriacej Európy.

Našou snahou je, aby sme ako slovenskí malí a strední podnikatelia vedeli o sebe samých toľko, koľko je potrebné na úspešné riadenie zahraničných obchodných vzťahov, domácich ľudských zdrojov a marketingu za hranicami našej krajiny.

Veríme totiž, že naše profesionálne spôsobilosti, konkurencieschopnosť našich podnikov, kvalita ich produktov a naše manažérske rozhodovanie sú silno ovplyvnené našou vlastnou národnou kultúrou.

A naša skúsenosť nám hovorí, že práve lepším poznaním slovenskej obchodnej kultúry vieme efektívnejšie využívať medzinárodné podnikateľské príležitosti a súčasne minimalizovať ich riziká.

 

 

 

PRE VEREJNOSŤ

Výsledky nášho výskumu slovenskej obchodnej kultúry (skr. SOK) ako aj čisté archívne listy sú k dispozícií v priestoroch B2W nielen nám, ale aj širokej verejnosti.

Pokiaľ nemáš záujem o pôsobenie v proexportnej kancelárii B2W ale napriek tomu máš záujem sa externe podieľať na našom teoretickom či praktickom výskume, máme pre teba pripravený zaujímavý marketingový program spolupráce.

Viac informácií o názorovej platforme výskumu slovenskej obchodnej kultúry nájdeš v novinkách.


SYSTÉM DOKUMENTÁCIE

  • V rámci tvojho sídla v zdieľanej kancelárií B2W získavaš automaticky autorskú zmluvu o spolupráci pri tvorení našej databázy slovenskej obchodnej kultúry.
  • Na základe tohto zmluvného programu archivuješ tvoje postrehy k problematike profesionálneho správania Slovákov v biznise.
  • Založením archívneho listu do knižnice slovenskej obchodnej kultúry ťa evidujeme ako autora tvojich výrokov.
  • Všetky zaarchivované postrehy priebežne sumarizujeme, odborne spracovávame a používame na tvorenie odborných publikácií a našich interných dokumentov.
  • Detaily o metodike aplikovaného výskumu slovenskej obchodnej kultúry ako i všetky práva a povinnosti vyplávajúce z tejto dobrovoľnej agendy sa dozvieš na požiadanie v priestoroch B2W.

Zaujal ťa náš aplikovaný výskum?