Obchodné zastúpenie


Je nám jedno, aký máš produkt. Rozhodujúce je tvoje marketingové smerovanie.


Mandát B2W

Obchodné zastúpenie pre nemecky hovoriace štáty EÚ prestavuje na mieru šitý balík služieb pripravený na základe vymedzenia práv a povinností exportéra a klienta. Proexportná kancelária B2W vykonaná následne svoj mandát v úzkej spolupráci s klientom.

 

Priority zmluvného programu obchodného zastupiteľstva sú:

 1. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku klienta na zahraničnom trhu.
 2. Optimalizácia technickej a vnímanej kvality jeho domácej produkcie pre export.
 3. Podpora vedenia podniku pri rozhodovaní o marketingovom programe a organizácii marketingu v zahraničí

 

Full-service program „z Bratislavy do Viedne a ďalej“ zabezpečuje najmä:

 • analýzy kvality a kvantity trhových segmentov za hranicami
 • strategické plánovanie vstupu a spracovania cieľových trhov
 • komplexné vedenie agendy exportného a zahranično-nákupného oddelenia
 • manažment zahranično-obchodného rizika exportu i expanzie
 • poradenstvo vo veci riadenia kvality vlastných ľudských zdrojov
 • pravidelné vyhodnocovanie marketingových aktivít
 • a mnoho ostatných služieb podľa aktuálnych potrieb klienta

od €
15
tisíc
ročne
Obchodné zastúpenie
 • Flexibilný finančný model
 • Full-servis program
 • Exportné oddelenie


Zaujíma ťa naša ponuka? Zavolaj nám: +421 / 2 / 5262 3151