Podnájom v zdieľanej kancelárií


Profesionalita, otvorenosť a špecializácia, ktorá nás spája


Spolu v B2W

B2W ponúka v okolí hlavnej vlakovej stanice Bratislava vybavené kancelárske priestory na prenájom. Priestory B2W slúžia ako zdieľané kancelárske pracovisko na podnájom pre podnikateľov - jednotlivcov a ako termínované off-job pracovisko pre kontaktných pracovníkov malých a stredných podnikov.

Ako jednotlivec spolutvoríš neformálnu organizáciu, z čoho ti vyplývajú určité výhody komunity proexportnej kancelárie B2W:

 • Náš systém vzájomnej podpory B2W ti poskytuje vedomostné a skúsenostné zázemie pre úspešnú expanziu na trhy štátov nemecky hovoriacej Európy.
 • Tvojou prítomnosťou v B2W získavaš prístup k nášmu otvorenému etickému kódexu a špecializovaným firemným dokumentom, ktoré ti k tomu pomôžme zaviesť aj do praxe.
 • Naše medzinárodné obchodné a interkultúrne poznatky a skúsenosti ti ponúkame počas celej doby tvojho pôsobenia v B2W zdarma výmenou za súčinnosť pri výskume slovenskej obchodnej kultúry.

Zdieľaná kancelária Bratislava

 

Organizačné informácie

Celá koncepcia rozvoja komunity B2W je postavená na výbere ľudských zdrojoch. Tvojím pôsobením v B2W získavaš priestor sa učiť novému a súčasne odovzdávať tvoje vedomosti ďalej.

Konzultácie problematiky proexportnej podpory sa dejú na pracovisku spravidla spontánne. Samotný výskum a dokumentácia skúmania problematiky obchodnej kultúry na Slovensku sa uskutočňuje na základe nami dohodnutej agendy.

Zdieľaná kancelária Bratislava

Pre koho áno?

 • Koncept vzájomnej podpory B2W je určený pre tých, ktorí majú reálne domáce a zahraničné trhové skúsenosti. Respektíve pre tých, ktorí ešte nemajú zahraničné obchodné skúsenosti ale majú jasný profil, ponuku a dôvod pre expanziu na trhy štátov nemecky hovoriacej Európy.
 • Si schopný vnímať silné aj slabé stránky Slovákov v obchode a preto máš v B2W más zaručené miesto a pozornosť. Zároveň si ochotný podieľať sa na našom aplikovanom výskume slovenskej obchodnej kultúry.
 • Rozumieš, že domáci trh má svoje kvalitatívne aj kvantitatívne limity a preto  exportuješ, alebo sa ohliadaš po expanzii zo zahraničia. Služby a obchod tvoria tvoju nosnú činnosť a chápeš, že profesionálne správanie hrá v medzinárodnom priestore kľúčovú úlohu.

Pre koho nie!

 • Nie sme ani inkubátor nápadov či podnikajúcich začiatočníkov a takisto netvoríme komunitu start-upisto, pre ktorých by sme mali hľadať investorov. Máme dôvod pre existenciu i víziu a tým jasne definovanú organizačnú kultúru a koncepciu rozvoja.
 • Ako jeden z nás získavaš informačné výhody výmenou za priebežné organizačné povinnosti voči naším cieľom. Preto, ak ťa nezaujíma problematika obchodnej kultúry na Slovensku, B2W nebude pre teba asi to pravé miesto.
 • Je nám jedno, aký máš produkt. Rozhodujúce je tvoje marketingové smerovanie. B2W je ale v každom prípade komunita exportérov a importérov medzi Slovenskom a nemecky hovoriacim krajinami EÚ.

od
150

mesačne
za osobu
Zdieľaná kancelária
 • Nájom a zariadenie
 • Komunita
 • Knižnica


Zaujíma ťa naša ponuka? Zavolaj nám: +421 / 2 / 5262 3151